10 narzędzi OSINT, których nie znałeś

OSINT (Open Source Intelligence) to proces zbierania, analizowania i wykorzystywania informacji publicznie dostępnych, pochodzących głównie z otwartych źródeł, takich jak strony internetowe, media społecznościowe, raporty prasowe i inne publicznie udostępniane materiały. Celem OSINT jest pozyskanie wartościowych danych i wiedzy, które mogą być wykorzystane do podejmowania decyzji, analizy zagrożeń, badania rynku, monitorowania reputacji lub prowadzenia dochodzeń. Jest to ważne narzędzie w…