tel:+48 791 478 941

Posiadamy wymagany wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną w zakresie usług detektywistycznych z numerem: RD-136/2021.

Wpis można zweryfikować na stronie

https://www.gov.pl/web/mswia/rejestr-przedsiebiorcow-wykonujacych-dzialalnosc-regulowana-w-zakresie-uslug-detektywistycznych4

Siedziba główna spółki:

BLU.EBERRI.ES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Aleja Wojska Polskiego 106,

65-762 Zielona Góra

NIP: 9731033869