Artykuły
Możliwość zastrzeżenia numeru PESEL

Możliwość zastrzeżenia numeru PESEL

Polacy będą mogli zastrzec numer PESEL w specjalnym państwowym rejestrze, chroniąc się przed ewentualnymi wyłudzeniami kredytów albo nawet wydawaniem duplikatów kart SIM. Ustawa, która wprowadza takie rozwiązania, została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Pod koniec ubiegłego roku stworzon projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapobieganiem kradzieży tożsamości. Prace nad dokumentem były wówczas na etapie rządowym, a sejm i senat zajęły się nim w okresie od maja do lipca br. Prezydent podpisał ustawę 13 lipca br.. Teraz jest ona opublikowana w Dzienniku Ustaw i możemy ją uznać za funkcjonujące prawo.

Państwowy rejestr zastrzeżonych numerów PESEL będzie działał tak jak opisywaliśmy poprzednio tzn. minister właściwy do spraw informatyzacji będzie prowadził rejestr zastrzeżeń numerów PESEL. Każdy zainteresowany będzie mógł dokonać zastrzeżenia (elektronicznie lub osobiście w urzędzie), albo zweryfikować informację o zastrzeżeniu. Przy określonych czynnościach np. u notariusza w banku lub w instytucji pożyczkowe, konieczna będzie weryfikacja czy PESEL nie został zastrzeżony. Obowiązek ten będą mieli również dostawcy usług telekomunikacyjnych przed wydaniem duplikatu karty SIM.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *