Artykuły
ABW weryfikuje bezpieczeństwo przed wyborami parlamentarnymi

ABW weryfikuje bezpieczeństwo przed wyborami parlamentarnymi

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) aktywnie prowadzi ocenę bezpieczeństwa w związku z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi. Marszałek Sejmu, Elżbieta Witek, udzieliła odpowiedzi na pytanie podsekretarza stanu, Pawła Lewandowskiego, dotyczące planów Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie ochrony infrastruktury IT przed zbliżającym się głosowaniem, które odbędzie się w październiku 2023 roku.

W odpowiedzi Witek wyjaśniła, że istnieje zespół Cyberbezpieczeństwa i Reagowania na Incydenty CSIRT GOV, działający w ramach struktur ABW, który podjął współpracę z Komisją Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KBW). Współpraca ta skupia się na weryfikacji stanu bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych wykorzystywanych przez KBW.

Od początku maja 2023 roku, w ramach współpracy, prowadzona jest szczegółowa ocena bezpieczeństwa tych systemów, przykładając szczególną uwagę do tych, które będą kluczowe w procesie wyborczym. Plan oceny obejmuje kilka etapów, a zakończenie jest zaplanowane na koniec września 2023 roku. To pozwoli na ewentualne wprowadzenie koniecznych poprawek mających na celu wyeliminowanie potencjalnych podatności.

W ramach działań mających na celu podniesienie świadomości i kompetencji z zakresu cyberbezpieczeństwa, zespół CSIRT GOV przeprowadził cykl szkoleń. Szkolenia obejmowały kadrę kierowniczą KBW, członków Państwowej Komisji Wyborczej oraz cały Zespół Informatyki KBW.

W miarę zbliżania się terminu wyborów, ABW podkreśla rolę, jaką odgrywa w zapewnieniu bezpieczeństwa procesu wyborczego oraz ochronie systemów i infrastruktury związanej z tym ważnym wydarzeniem dla państwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *